Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής 2020-2021 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)