ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αθήνα, 26/10/2020

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ)

Οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link), καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (esofou@hua.gr, κα Σοφού Ελένη, τηλ. 210-9549158), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (σε μορφή αρχείου pdf) έως την Παρασκευή 06/11/2020

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020)

 

 

Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi (https://dilosi.services.gov.gr/)  στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το κείμενο του προτύπου

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ