ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ)

 

Οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή κατά το ακαδ. έτος 2021-2022, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link), καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (esofou@hua.gr, κα Σοφού Ελένη, τηλ. 210-9549158), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (σε μορφή αρχείου pdf) έως τη Δευτέρα 08/11/2021.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi (https://dilosi.services.gov.gr/)  στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το κείμενο του προτύπου

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

* (για τη λήψη του αρχείου, αν χρησιμοποιείτε ως περιηγητή το Chrome, παρακαλώ πατήστε δεξί κλικ + αποθήκευση συνδέσμου ως)