ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ