Απόφαση Κοσμήτορα για αναβολή εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής.