ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις  καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

H ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αθήνα