Ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 2019 -2020 ΠΜΣ Εφαρμορμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή Πλήρους Φοίτησης