Πρακτικό Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής