ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αθήνα, 09/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, Πλήρους και Μερικής Φοίτησης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης, με την εξαίρεση ενός αριθμού μαθημάτων για τα οποία έχουν προγραμματιστεί ΚΑΙ εκπαιδευτικές δραστηριότητες δια-ζώσης (φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο). Ειδικότερες πληροφορίες για τις εξ-αποστάσεως διαλέξεις και τη διεξαγωγή των δια-ζώσης δραστηριοτήτων θα αποστέλλονται από τους υπεύθυνους/νες των μαθημάτων και τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 

Για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ΟΛΑ τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ-αποστάσεως (διαδικτυακά).

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του ΠΜΣ επισκεπτόμενοι τους παρακάτω συνδέσμους:

 

 1. Ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 2020-2021 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή Πλήρους Φοίτησης (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020-2021 ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

 

 1. Πρόγραμμα Μαθημάτων Α΄ εξαμήνου Πλήρους Φοίτησης 2020 -2021 ΠΜΣ
  Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

 

 1. Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ΄ εξαμήνου Πλήρους Φοίτησης 2020 -2021 ΠΜΣ
  Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_2020-2021_ΠΜΣ ΕΔΔ)

 

 1. Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Έτους Μερικής Φοίτησης 2020-2021 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη
  Διαιτολογία – Διατροφή (Πρόγραμμα Μαθημάτων 1ου Έτους Μερικής Φοίτησης 2020-2021 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατορφή)

 

 1. Πρόγραμμα Μαθημάτων 2ου Έτους Μερικής Φοίτησης 2020-2021 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη
  Διαιτολογία – Διατροφή (Πρόγραμμα Μαθημάτων 2ου Έτους Μερικής Φοίτησης 2020-2021 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή)