Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ Διατροφή και Υγεία. Αιτήσεις έως 12/06/2019

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020:
35 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης

για τις Κατευθύνσεις:

Διατροφή και Δημόσια Υγεία
Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Ιουνίου 2019

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία» 2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2019

Αίτηση για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία» 2019» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2019

Κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία» 2019» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2019

Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία» 2019» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2019

Ημερομηνία εξέτασης Αγγλικών για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία» 2019» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2019