Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή. Αιτήσεις έως 12/06/2019

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020:
55 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης

για τις Κατευθύνσεις:

Κλινική Διατροφή
Διατροφή και Άσκηση
Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Ιουνίου 2019

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2019

Αίτηση για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2019 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2019

Κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2019 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2019

Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2019

 

Ημερομηνία εξέτασης Αγγλικών για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2019 ΗΜΕΡΟΗΜΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2019