Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή. Αιτήσεις έως 30/06/2021

.

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022:
55 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή”

για τις Κατευθύνσεις:

Κλινική Διατροφή
Διατροφή και Άσκηση
Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2021

Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2021