Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ ΕΔΙΠ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)2020 και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.