ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Tο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις από 12/01/2022 έως και 26/01/2022 ώρα 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

(για τη λήψη του αρχείου της αίτησης, αν χρησιμοποιείτε ως περιηγητή το Chrome, παρακαλώ πατήστε δεξί κλικ + αποθήκευση συνδέσμου ως)