Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2019 Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών