Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2021