Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Summer Course «Food and Mediterranean Culture» 29 Μαΐου -10 Ιουνίου 2023

Η Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers, ΗΠΑ, διοργανώνει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και την πρώτη του Ιουνίου 2023 το Πρόγραμμα (Summer Course) «Food and Mediterranean Culture» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, καθώς και τους Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες και υποψήφιοι/ιες διδάκτορες θα διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενο/ες καλούνται να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr, για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα το χρονικό διάστημα από 01/02/2023 έως 20/02/2023.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περιγραφή Προγράμματος

Αίτηση