Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο: “Διατροφή, Άσκηση και Υγεία”