Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 – Ομιλίες Διακεκριμένων Καθηγητών του Rutgers University