Ανακοίνωση για επιλογή νέων υποψηφίων διδακτόρων 4-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (αριθμ. συνεδρίασης 122/31-03-2022), γίνονται δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στα παρακάτω θέματα οι εξής:

  • Θέμα: Διερεύνηση της συμμετοχής φλεγμονωδών μεσολαβητών στο φαινόμενο της ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης (Implication of inflammatory mediators in exercise-induced muscle injury). Υποψήφιος διδάκτωρ: Γάκης Αθανάσιος
  • Θέμα: Μελέτη και αξιολόγηση των μη συμμορφώσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων καθώς και των συστημάτων διαχείρισής τους (Assessment and evaluation of non-conformities upon food safety as well as their management). Υποψήφιος διδάκτωρ: Μπούλης Αργύριος
  • Θέμα: Διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (Management of food safety within communal services). Υποψήφια διδάκτωρ: Κωνσταντοπούλου Ανδριάνα
  • Θέμα: Αξιολόγηση του περιεχομένου φυτικών τροφίμων της Μεσογείου σε βιοδραστικά μικροσυστατικά (Bioactive microconstituents in Mediterranean foods of plant origin). Υποψήφια διδάκτωρ: Γερογιάννη Βελισαρία-Ελένη

Για το παρακάτω θέμα, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να μην καλυφθεί η θέση:

  • Θέμα: Μελέτη και ανάλυση προτύπων πιστοποίησης τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης (Assessment and evaluation of certification standards for food product and food services).

Για τα παρακάτω θέματα, η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή της:

  • Θέμα: Τρόπος ζωής και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία και η σχέση τους με τη μεταβολική υγεία στην ενήλικη ζωή (Lifestyle and development in childhood and their relation to metabolic health in adulthood).
  • Θέμα: Κοινωνική υποστήριξη, αυτοαποτελεσματικότητα και συμπεριφορές υγείας κατά την παιδική ηλικία και η σχέση τους με δείκτες υγείας στην ενήλικη ζωή (Social support and health and self- efficacy for health behaviours in Lifestyle and childhood and their relation to health in adulthood).
  • Θέμα: Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο σε οικογένειες στην Ευρώπη (Evaluation of risk factors for metabolic syndrome in families across Europe).
  • Θέμα: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του σωματικού βάρους και καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου (The use of new technologies in the management of body weight and cardiometabolic risk factors).
  • Θέμα: Διερεύνηση προσδιοριστικών παραγόντων και συμπεριφορών για την επίτευξη υγιούς γήρανσης (Determinants and indicators of healthy ageing).

 

                                                                                                                                                         Από τη Γραμματεία