Ανακοίνωση για επιλογή νέων υποψηφίων διδακτόρων 7-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (αριθμ. συνεδρίασης 127/21-07-2022), για τα παρακάτω θέματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (100477/10-06-2022) γίνονται δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, οι εξής:

 

  • Θέμα: Ανάλυση προοπτικών μελετών για την ανάδειξη γενετικών δεικτών και καθοριστών του τρόπου ζωής που συνδέονται με δείκτες παχυσαρκίας (Analysis of Longitudinal studies for the emergence of genetic variants and lifestyle determinants related to obesity traits) Υποψήφια διδάκτωρ: Μπρέκου Δέσποινα
  • Θέμα: Προοπτική αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου από το στάδιο της διάγνωσης έως την ολοκλήρωση της αντινεοπλασματικής θεραπείας. (Prospective nutritional status evaluation of patients with head and neck cancer from the time of diagnosis until the completion of the anticancer treatment) Υποψήφιος διδάκτωρ: Τσίγκας Αλέξανδρος Παντελής
  • Θέμα: Μελέτη και ανάλυση προτύπων πιστοποίησης τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης (Assessment and evaluation of certification standards for food product and food services) Υποψήφια Διδάκτωρ: Γιαννακοπούλου Σοφία Παναγιώτα
  • Θέμα: Τροχιές παραγόντων του τρόπου ζωής και της ψυχικής υγείας, σε συνάρτηση με την 20ετη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου: ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ, 2002-2022. (lifestyle and psychological trajectories, in relation to 20-year cardiovascular disease incidence: THE ATTICA STUDY, 2002-2022. Υποψήφια διδάκτωρ: Δαμίγου Ευαγγελία

 

                                                                                                                                                   Από τη Γραμματεία