Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών/-τριών 3ου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών/-τριών τους στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2024