Ασφάλεια Τροφίμων σε Μονάδες Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να διδαχθούν τους τροφογενείς κινδύνους, τις ορθές πρακτικές υγιεινής, καθώς και τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων. 

Η κατάρτιση των διαιτολόγων σε θέματα τροφίμων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εργασία σε χώρους όπου άμεσα ή έμμεσα έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστήριο με υποχρεωτική παρακολούθηση για την τελική τεκμηρίωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ ή σχετικών φορέων πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων.

  • Ικανότητες
  • να εντοπίζουν τους τροφογενείς κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα
  • να κατανοούν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • Δεξιότητες
  • να σχεδιάζουν διαγράμματα ροής της παραγωγής
  • να εντοπίζουν κρίσιμα σημεία ελέγχου
  • να διαχειρίζονται σχέδια HACCP
  • να διαχειρίζονται μη συμμορφώσεις και να προτείνουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)