Διαταραχές Ρύθμισης Ενέργειας & Μεταβολισμού

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ρύθμιση του μεταβολισμού και της ενεργειακής ομοιόστασης μέσω ορμονών ή άλλων μηχανισμών στο ανθρώπινο σώμα. Αναφορά σε μεταβολικές διαταραχές όπως η παχυσαρκία, η αθηροσκλήρυνση, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης και η οστεοπόρωση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί και να γνωρίζει:

  • την αιτιοπαθογένεια διαταραχών του μεταβολισμού όπως η παχυσαρκία, η αθηροσκλήρυνση, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης και η οστεοπόρωση.
  • το ρόλο της διατροφής στην πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπισή των ανωτέρω διαταραχών.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)