Διατροφή & Άσκηση

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να ενημερωθούν οι φοιτητές για της ιδιαιτερότητες της διατροφικής υποστήριξης του αθλητή και του ασκούμενου γενικότερα, καθώς και να εκπαιδευτούν με στόχο την αρτιότερη υποστήριξή του.

Οι φοιτητές καλούνται να μάθουν: 

  • Τις βασικές έννοιες εργοφυσιολογίας και εργοβιοχημείας. 
  • Τη μέτρηση και την αξιολόγηση της ενεργειακής δαπάνης του έργου. 
  • Τις βασικές αρχές ρύθμισης του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών κατά την άσκηση.
  • Τον ρόλο του νερού, των βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών στην αθλητική απόδοση.
  • Να αξιολογούν ειδικά διατροφικά συμπληρώματα και εργογόνα βοηθήματα, καθώς και την ορθή χρήση αυτών από αθλητές και αθλούμενους.
  • Τον μείζονα ρόλο της φυσικής δραστηριότητας για ποικίλους δείκτες υγείας.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)