Διατροφή & Άσκηση

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες για τις ιδιαιτερότητες της διατροφικής υποστήριξης του αθλητή και του ασκούμενου γενικότερα, καθώς και να εκπαιδευτούν με στόχο την αρτιότερη υποστήριξή του.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μάθουν: 

  • τις βασικές έννοιες εργοφυσιολογίας και εργοβιοχημείας.
  • τη μέτρηση και την αξιολόγηση της ενεργειακής δαπάνης του έργου.
  • τις βασικές αρχές ρύθμισης του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών κατά την άσκηση.
  • τον ρόλο του νερού, των βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών στην αθλητική απόδοση.
  • να αξιολογούν ειδικά διατροφικά συμπληρώματα και εργογόνα βοηθήματα, καθώς και την ορθή χρήση αυτών από αθλητές και αθλούμενους.
  • τον μείζονα ρόλο της φυσικής δραστηριότητας για ποικίλους δείκτες υγείας.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)