Διατροφή & Μεταβολισμός Μακροσυστατικών

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Ασκήσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μελέτη της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιποειδών, πρωτεϊνών και διαιτητικών ινών, και οι αλληλεπιδράσεις αυτών. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θρεπτικών συστατικών και ενδιάμεσων προϊόντων του μεταβολισμού. Μελέτη της σχέσης του μεταβολισμού των μακροσυστατικών και της λειτουργίας των οργάνων του σώματος. Μελέτη της σύστασης του ανθρώπινου σώματος σε μακροθρεπτικά συστατικά και ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί και να γνωρίζει:

  • τις διαδικασίες της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των μακροσυστατικών.
  • την αλληλεπίδραση μεταξύ των μακροσυστατικών και των ενδιάμεσων προϊόντων του μεταβολισμού.
  • τη σύνδεση της διατροφής και του μεταβολισμού των μακροσυστατικών με τη λειτουργία των οργάνων του σώματος.
  • τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση του σωματικού βάρους και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)