Διατροφή & Μεταβολισμός Μικροσυστατικών

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι: 

 • η μελέτη της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών (βιταμίνες και ανόργανα συστατικά).
 • η μελέτη της ρύθμισης της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών του σώματος.
 • η παρουσίαση της σχέσης των μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών με την ανάπτυξη μεταβολικών νοσημάτων με σκοπό τη σύνδεση της διατροφής και του μεταβολισμού με την κλινική πρακτική.
 • φλεγμονώδεις και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των συστατικών της διατροφής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί:

 • τις διαδικασίες της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών.
 • την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει την ομοιόσταση μέσω ρυθμιστικών μηχανισμών εξισορρόπησης.
 • τη σύνδεση του μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών με την ανάπτυξη μεταβολικών νοσημάτων.
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)