Διατροφή στα στάδια της ζωής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τις αλλαγές που συντελούνται στον άνθρωπο στα διάφορα στάδια της ζωής.
 • γνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες πρόσληψης θρεπτικών συστατικών.
 • γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τροφής.
 • γνωρίζει την επίδραση και των ψυχολογικών αλλαγών, εκτός των σωματικών, που συντελούνται στα στάδια της ζωής.
 • παραθέτει τις κατάλληλες διατροφικές συστάσεις, όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά και για την πρόληψη νοσημάτων.
 • διακρίνει τον ρόλο του σε ένα πραγματικό περιστατικό μέσα από μελέτες περιπτώσεων.
 • αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση προβλημάτων διατροφής σε ορισμένο στάδιο ζωής, να διαχειρίζεται περιστατικό με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων.
 • συνεργαστεί με τους/τις συμφοιτητές/τριες του/της για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)