Διατροφική Αγωγή & Προαγωγή Υγείας

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά και ενήλικες, τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες ατόμων. Συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα σημαντικότερα συμπεριφορικά και γνωσιακά εργαλεία, και με τη χρήση βιωματικών τεχνικών στην καλύτερη εμπέδωση και μετέπειτα χρήση τους.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)