Διαχείριση Μονάδων Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • να δώσει στους φοιτητές/ριες τα εφόδια εκείνα που θα τους είναι απαραίτητα για την απασχόλησή τους σε μονάδες τροφοδοσίας, επισιτισμού ή μαζικής εστίασης,
 • να τους διδάξει τις έννοιες της συστημικής προσέγγισης και της διαχείρισης ολικής ποιότητας,
 • να παρουσιάσει θέματα οργάνωσης και διοίκησης καθώς και προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων,
 • να δοθεί έμφαση στην οργάνωση του τμήματος διατροφής σε μονάδες υγείας.
 • Ικανότητες
 • να εφαρμόζουν τις σύγχρονες αρχές για τη διαχείριση ολικής ποιότητα
 • να διαχειρίζονται τις λειτουργίες σίτισης σε νοσοκομεία
 • Δεξιότητες
 • να συντάσσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας για το προσωπικό
 • να κάνουν ανάλυση κόστους σε φαγητά και γεύματα
 • να κάνουν αξιόπιστες διατροφικές αναλύσεις για φαγητά και γεύματα της μαζικής εστίασης
 • να εντοπίζουν τις βασικές διαδικασίες και την τεκμηρίωση για συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας
 • να διαχειρίζονται μη συμμορφώσεις και να προτείνουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)