Διαχείριση Μονάδων Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

• να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια εκείνα που θα τους είναι απαραίτητα για την απασχόλησή τους σε μονάδες τροφοδοσίας, επισιτισμού ή μαζικής εστίασης.
• να τους διδάξει τις έννοιες της συστημικής προσέγγισης και της διαχείρισης ολικής ποιότητας.
• να παρουσιάσει θέματα οργάνωσης και διοίκησης καθώς και προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων.
• να δοθεί έμφαση στην οργάνωση του τμήματος διατροφής σε μονάδες υγείας.

  • Ικανότητες
  • να εφαρμόζουν τις σύγχρονες αρχές για τη διαχείριση ολικής ποιότητας
  • να διαχειρίζονται τις λειτουργίες σίτισης σε νοσοκομεία
  • Δεξιότητες
  • να συντάσσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας για το προσωπικό
  • να κάνουν ανάλυση κόστους σε φαγητά και γεύματα
  • να κάνουν αξιόπιστες διατροφικές αναλύσεις για φαγητά και γεύματα της μαζικής εστίασης
  • να εντοπίζουν τις βασικές διαδικασίες και την τεκμηρίωση για συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας
  • να διαχειρίζονται μη συμμορφώσεις και να προτείνουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)