Φυσική Ιατρικών Επιστημών

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα:
• έχει προχωρημένη γνώση σε βασικές αρχές επιλεγμένων κλάδων της Φυσικής.
• είναι σε θέση να περιγράψει και να εκτιμήσει βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής που συνδέονται με λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
• έχει προχωρημένη γνώση σε αρχές και νόμους της Φυσικής που συνδέονται με την ιατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)