Γαστρονομία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

– να παρουσιάσει τη εξέλιξη της γαστρονομίας και τις σύγχρονες τάσεις

– να δημιουργήσει ένα δεσμό ανάμεσα στη γαστρονομία και τη διατροφή

– να αναδείξει τη γαστρονομία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό

  • Γνωριμία με τα πρότυπα γαστρονομίας και τις σύγχρονες τάσεις
  • Αντίληψη της γαστρονομία ως πολιτισμικό αγαθό
  • Ανάπτυξη σχέσεων αλληλεπίδρασης της γαστρονομίας με τη διατροφή
  • Εντοπισμός γαστρονομικών επιρροών σε φαγητά και γεύματα
  • Σχεδιασμός φαγητών και γευμάτων στα πλαίσια ενός γαστρονομικού προτύπου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)