Κλινική Διατροφή Ι

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει γνώσεις στο πεδίο της διαιτητικής διαχείρισης διαφόρων οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός είναι να μελετήσουν οι φοιτητές/τριες τη διατροφική φροντίδα ατόμων που πάσχουν από διάφορα νοσήματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις από τη βιοχημεία, τη φυσιολογία, την παθοφυσιολογία, αλλά και τη διατροφική αξιολόγηση, προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να έχει αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις για τη διατροφική φροντίδα που απαιτείται σε συγκεκριμένα νοσήματα, αλλά και τη δυνατότητα να επιλύει επαρκώς και αυτόνομα σύνθετα προβλήματα που άπτονται της διαιτητικής διαχείρισης των νοσημάτων αυτών.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Λήψη αποφάσεων βασισμένων σε κλινικά ή/και βιβλιογραφικά δεδομένα.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)