Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφοροποιούνται αναλόγως με την γλώσσα. Σε γενικές γραμμές, ο φοιτητής αναμένεται:

  • να αποκτήσει, να εμβαθύνει και να διευρύνει προαποκτηθείσες και νέες γνώσεις στην εκάστοτε γλώσσα, 
  • να εξοικειωθεί με την αλλόφωνη βιβλιογραφία που σχετίζεται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής.
  • Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία, ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Εργασία σε διεθνές αλλά και διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)