Μεθοδολογία Διατροφικής Έρευνας

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, Ζ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστηριακά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές σχεδιασμού επιδημιολογικών μελετών και κλινικών δοκιμών, καθώς επίσης και με τις βασικές αρχές λήψης αποφάσεων στην έρευνα. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί κύρια επιδίωξη του μαθήματος.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)