Οικονομικά της Υγείας

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν:

  • να αναγνωρίζουν την εφαρμογή των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας στον τομέα της υγείας,
  • να περιγράφουν την υγεία ως οικονομικό αγαθό,
  • να εξηγούν την οικονομική συμπεριφορά του διοικητικού και του υγειονομικού προσωπικού,
  • να εξετάζουν από οικονομικής πλευράς την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας,
  • να εξηγούν τη συμπεριφορά των χρηστών του συστήματος υγείας και των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας,
  • να συγκρίνουν τις οικονομικές θεωρίες που αναφέρονται στο αγαθό υγεία.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Λήψη αποφάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)