Παθοφυσιολογία – Παθολογία ΙΙ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση γενικών αρχών της αιτιολογίας, παθογένεσης και παθοφυσιολογίας παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπου.

Κατανόηση της παθοφυσιολογίας, διάγνωσης και θεραπείας ομάδων νοσημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής αντιμετώπισης ή πρόληψης.

Κατανόηση της παθοφυσιολογίας νοσημάτων που οφείλονται σε έλλειψη ή περίσσεια παραγόντων που προσλαμβάνονται με τη διατροφή.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)