Ψυχολογία της Υγείας

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γενικός σκοπός του μαθήματος της ψυχολογίας είναι να παράσχει στον/στην φοιτητή/τρια όλα εκείνα τα γνωστικά, συναισθηματικά εφόδια, αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να γίνει ικανός/η να διαχειριστεί τον εαυτό του/της με επιτυχία μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον, αρχικά του πανεπιστημίου και στη συνέχεια του επαγγελματικού  χώρου όπου θα αναζητήσει εργασία.

Συγχρόνως του αναπτύσσει δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαχείρισης προβλημάτων, στοιχεία που βοηθούν τον/την φοιτητή/τρια να γίνει σύμβουλος του εαυτού του/της αλλά και πιθανός σύμβουλος των πελατών του/της στην εκπαιδευτική και επαγγελματική δραστηριότητα που θα επιλέξει στο μέλλον.

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)