Πτυχιακή Μελέτη

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, Η' Εξάμηνο
ECTS
18
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της Πτυχιακής Μελέτης είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση τόσο των επιστημονικών δεδομένων όσο και του διαθέσιμου χρόνου, καθώς και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης τους ενώπιον κοινού.

 

 

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)