Τεχνολογία Τροφίμων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, Ζ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων με έμφαση στην παραγωγή ασφαλών και διατροφικώς κατάλληλων τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις διαδικασίες παραγωγής ομάδων τροφίμων φυτικής, ζωϊκής ή βιοτεχνολογικής προέλευσης.

Βασική διδακτική μέθοδος είναι η παρακολούθηση και περιγραφή μίας παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, με έμφαση στις διεργασίες παραγωγής και συσκευασίας.   

Βασικός στόχος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους φοιτητές,  η ταχεία λήψη αποφάσεων, η παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και η ποσοτικοποίηση φυσικών  εννοιών.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Ποσοτικοποίηση φυσικών εννοιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)