Βιοστατιστική ΙΙ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα Βιοστατιστική ΙΙ κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πολυπαραγοντικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και ειδικότερα με την παλινδρόμηση, καθώς και η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων. Επίσης, οι φοιτητές εξοικειώνονται με έννοιες όπως συγχυτικός παράγοντας, πλασματικές συσχετίσεις, μέτρο επίδρασης, ιεραρχική αξιολόγηση των παραγόντων που ελέγχονται.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)