Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα:

  • έχει κατανοήσει τη σημαντική συμβολή των εφαρμογών βιοτεχνολογίας στη σύγχρονη διατροφή,
  • έχει προχωρημένη γνώση στις βασικές αρχές βιοαντιδραστήρων και υπολογισμούς σε συστήματα βιοαντιδραστήρων,
  • είναι σε θέση να συγκρίνει και να αξιολογήσει τον ρόλο των μικροοργανισμών των βιομηχανικών ζυμώσεων (βακτήρια, μύκητες, ζύμες),
  • έχει προχωρημένη γνώση και έχει κατανοήσει τις «χρήσιμες» ζυμώσεις (αλκοολική ζύμωση, γαλακτική ζύμωση, προπιονική ζύμωση), την τεχνολογία παραγωγής μικροβιακής πρωτεΐνης, ελαίων, πολυσακχαριτών, κ.ά,
  • έχει προχωρημένη γνώση για τη χρήση της βιοτεχνολογίας στην επεξεργασία αποβλήτων,(αναερόβια, αερόβια, κομποστοποίηση),
  • είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει τις επιτεύξεις της σύγχρονης βιοτεχνολογίας (ανασυνδυασμένο DNA, κλωνοποίηση, γενετική μηχανική).
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)