Βιοχημεία Τροφίμων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα:

  • έχει προχωρημένη γνώση και θα έχει κατανοήσει τις βιοχημικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των φυτικών και ζωικών τροφίμων,
  • είναι σε θέση να περιγράψει και να εκτιμήσει τις κύριες αναμενόμενες βιοχημικές μεταβολές ανά κατηγορία τροφίμων,
  • είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει τους μηχανισμούς διά μέσου των οποίων λαμβάνουν χώρα οι βιοχημικές μεταβολές κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των φυτικών και ζωικών τροφίμων,
  • έχει προχωρημένη γνώση σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των βιοχημικών μεταβολών των τροφίμων για τις ανάγκες της τεχνολογίας τροφίμων,
  • είναι σε θέση να συγκρίνει και να αξιολογήσει την επίπτωση των διαφόρων βιοχημικών μεταβολών επί της διατροφικής αξίας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)