Έναρξη μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις/ενημερώσεις στο ιδρυματικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ds…..@hua.gr) και στο e-class.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος