ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στην υπ’ αριθμ. 133/15-12-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής την επιλογή των κάτωθι επιστημόνων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.103430/16-11-2022).

Αναλυτική ανακοίνωση