Κατατακτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, Τ.Κ. 176 76, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024)

  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι :

Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης

  • αίτηση (πατήστε εδώ)

  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Απόφοιτοι/ες Ι.Ε.Κ. & Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας

  • αίτηση (πατήστε εδώ)

  • αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5)

  • απολυτήριο λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 9549111.