Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή. Αιτήσεις έως 27/06/2022

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

55 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής

Φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή»

 

για τις Κατευθύνσεις:

 

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2022

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2022

Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2022