Προκήρυξη για εισαγωγή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή. Αιτήσεις έως 27/06/2023

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024: 

55 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή”

 για τις Κατευθύνσεις:

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2023.

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” 2023

Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” 2023