Διατροφή ανά τον κόσμο

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Η' Εξάμηνο
ECTS
2
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα ευαισθητοποιεί τον φοιτητή σε σχέση με τη σημασία της εφαρμογής μεταρρυθμιστικών μέτρων στον τομέα της  διατροφής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • επισημαίνει τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην παραγωγή και κατανάλωση τροφής στη διάρκεια του 20ου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο.  
  • κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και διανομή της τροφής επηρεάζει τη δίαιτα και τη διατροφική κατάσταση των πληθυσμών.
  • έχει γνώση για τα κυριότερα διατροφικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις αναπτυγμένες καθώς και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 
  • κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή  τροφίμων, τις διατροφικές συνήθειες και την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. 
  • αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής μέτρων για την υποστήριξη μιας βιώσιμης διατροφής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 

  • Συνεργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)