Διατροφή & Γήρανση

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη γνώση για τον ρόλο της διατροφής στην υγιή γήρανση, καθώς επίσης να καλύψει τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στα ηλικιωμένα άτομα. Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις σε διατροφική υποστήριξη σε διάφορα νοσήματα και καταστάσεις που σχετίζονται με την γήρανση επίσης θα καλυφθούν. 

Οι φοιτητές/τριες, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του ρόλου της διατροφής στους μηχανισμούς γήρανσης. 
  2. Να αξιολογήσουν την διατροφική κατάσταση και την συνολική κατάσταση της υγείας ενός ηλικιωμένου ατόμου. 
  3. Να σχεδιάσουν προγράμματα διατροφικών παρεμβάσεων, σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη καταστάσεων που σχετίζονται με την γήρανση. 
  4. Να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφικής υποστήριξης σε ηλικιωμένα άτομα, ανάλογα με τις υπάρχουσες νοσηρότητες.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση απαραίτητων τεχνολογιώ
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)